Presse / media 


Om det skal sendes pressemeldinger fra klubben, må vi få info fra utøvere. Ev. kan man sende selv, etter avtale med andre lokale deltakere. Det er viktig at alle fra klubben som deltar i samme arrangement blir nevnt ! Spørsmål eller hjelp ? Ev. ring Lena 906 79 061


For sosiale medier er det fint om dere tagger Hamar Trekkhundklubb på Instagram. 


Her kommer noen tanker om temaet, skrevet av Lena Boysen Hillestad med innspill fra en hundekjørerpappa som jobber i NRK sporten/desken,


Dagens medier:

 • Papir og nett, aviser og blader
 • TV og radio, riks og lokalt
 • Internett TV
 • Sosiale medier
 • NTB


Hva vil mediene ha ? Hva selger ? Tenk utradisjonelt

 • Husk at gode HISTORIER i de fleste tilfeller vil slå en resultatbasert sak
 • Selgende vinkling (”all” PR er god PR) Her kan mye sies på mange måter


Spill på positive ting

 • Antall hunder som deltar
 • Antall nasjoner (nevn de ”spesielle” landene)
 • ... I troppen er to deltagere som er med i Olympiatoppen...
 • Publikum
 • Samme løype som WC ski...
 • Kjent sted...
 • Slår gutta?!?!
 • Ordspill med hundenavn
 • Skriv enkelt. Ikke bruk ord og forkortelser som «DS1J», «roller» og «dryland»
 • Prøv å forenkle klassene. Det er forvirrende mange...


For lavterskel og lokale løp

 • Frisk luft, fysisk og psykisk helse
 • Barneløp, ungdommer og eldre mennesker, i tillegg til «proffene»
 • Alle hundetyper. Hund og eier = samspill og helse


Vær smart, men ikke lyv !!Lokalpresse:

 • Send pressemelding på alt som skjer, før det skjer og under/etter. Ring og hør om de har mottatt
 • Skriv om alle som har klubb eller adresse innenfor samme distrikt. Skriv telefonnummer til de som er omtalt.
 • Samarbeid på tvers av klubber
 • Resultater sendes inn klassevis med vinnere øverst (uansett klubb), og kjørere fra distriktet under.            IKKE send kun en link til elektroniske resultater, eller 15 sider med resultater. Det må være enkelt og lett forståelig.
 • Lokalpressen foretrekker ofte at man skriver artikkelen for de, om de ikke dukker opp på arrangementet selv

     

Pressen må få alt servert enkelt, eller så går de videre til neste sak...

 • Send med gode ”ferske” bilder. Man må opparbeide seg en bilde-bank, og oppdatere denne ofte
 • Vi må tørre, å tåle forventningspresset !!
 • Media leser media, og alle monner drar!!!